Mạt thế chi thuận theo kịch tình

(Xuyên thư) Mạt thế chi thuận theo kịch tình

Image result for mạt thế chi thuận theo cốt truyện
Mạt thế chi thuận theo cốt truyện

Tác giả: Nhất Chẩm Xuân Thu

Thể loại: Xuyên thư, mạt thế, tùy thân không gian, tu chân, dị năng, cường cường

Couple: Muộn tao ôn nhu công x Cợt nhả lưu manh thụ

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn

Tình hình edit: Đang lết a lết ~~~

Lịch post: 1 ngày 2 chương nha

Editor: Bánh Bao

Văn án

Mang theo hệ thống tu tiên xuyên thư, còn xuyên vào công nhị một quyển tiểu thuyết đam mỹ mạt thế. Diệp Tử Tân tính toán đốt một nén hương lại điểm thêm một ngọn nến cho mình.ㅠ.ㅠ

Kịch tình là sao thế lầy O.O?___công nhị yêu tiểu thụ…tiểu thụ yêu tiểu công, vì thế công nhị lập chí cùng tiểu công cướp tiểu . Tóm lại mà nói chính là công nhị luôn tìm chết nhưng chưa bao giờ được thành công, cuối cùng lại bị tiểu công một chiêu kết liễu.

Đã mạt thế rồi mà còn cùng nam nhân tranh giành nam nhân -_-||…Diệp Tử Tân quyết đoán đem kịch tình ném tới một bên, hắn chỉ sống vì chính mình.

Hệ thống quân: Nếu không thuận theo kịch tình (mình thấy kịch tình hay hơn cốt truyện mấy hũ cho ý kiến nha) nhân vật chính công cùng nvc thụ không cẩn thận chết đi, thế giới sẽ tan vỡ. Ngươi cũng sẽ biến mất luôn nha thân !

Nếu thuận theo kịch tình, ta liền sẽ bị tiểu công một chiêu đập chết nha thân ái !!!!! Diệp Tử Tân lật bàn  (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Hệ thống quân: khụ… Cái gọi là thuận theo kịch tình chính là không thay đổi lịch sử hướng đi, chi tiết nhỏ kỳ thật có thể sửa lại cũng không vấn đề… ┬──┬◡ノ(° -°ノ)

Diệp Tử Tân: ta đây là có thể không cần chết?

Hệ thống quân: *giơ ngón tay*… Cũng không nhất định… Khụ, ta là nói, chỉ cần nhân vật chính công cùng nhân vật chính thụ dựa theo kịch tình phát triển, hơn nữa thuận lợi sống đến kịch tình chấm dứt… Là ngươi có thể không cần chết.

Diệp Tử Tân: Ngươi muốn gì ?

Hệ thống quân: dạy vai chính tu tiên…

Diệp Tử Tân mắt cá chết:…..

Hệ thống quân: dạy ngươi tu tiên…

Này kì thật chình là cố sự của một tiểu thụ bị xuyên , dựa theo kịch tình câu đáp tiểu thụ trong sách , kết quả không cẩn thận đem tiểu công sách câu dẫn luôn… ¯\_(ツ)_/¯

Nội dung nhãn: xuyên thư mạt thế hệ thống

Tìm tòi mấu chốt truyện: nhân vật chính: Diệp Tử Tân, Đường Thù ┃ phối hợp diễn: Cố Quân Ngôn, Mục Chi Hằng, Chu Kỳ

MỤC LỤC

chương 1

chương 2 | chương 3

chương 4 chương 5 | chương 6

chương 7 | chương 8 | chương 9 | chương 10

chương 11 | chương 12 | chương 13 | chương 14 | chương 15

chương 16 | chương 17 | chương 18 | chương 19 | chương 20 | chương 21

chương 22 | chương 23 | chương 24 | chương 25 | chương 26

 chương 27 | chương 28 | chương 29 | chương 30

chương 31 | chương 32 | chương 33

chương 34 | chương 35

chương 36

chương 37 | chương 38

chương 39 | chương 40 | chương 41

chương 42 | chương 43 | chương 44| chương 45 |

chương 46 | chương 47 | chương 48 | chương 49 | chương 50|

chương 51 | chương 52 | chương 53 | Chương 54

chương 55 | chương 56 | chương 57

chương 58

chương 59 | chương 60

chương 61 | chương 62 | chương 63

chương 64 | chương 65 | chương 66 | chương 67

chương 68 | chương 69 | chương 70 | chương 71 | chương 72

 chương 73 | chương 74 | chương 75 | chương 76 | chương 77 | chương 78

chương 79 | chương 80 | chương 81 | chương 82 | chương 83

chương 84 | chương 85 | chương 86 | chương 87

chương 88 | chương 89 | chương 90

chương 91 | chương 92

 chương 93

chương 94 | chương 95

 chương 96 | chương 97 | chương 98

chương 99 | chương 100 | chương 101  | chương 102

chương 103 | chương 104 | chương 105 | chương 106 | chương 107

chương 108 | chương 109 | chương 110 | chương 112 | chương 113 | chương 114

chương 114 | chương 115 | chương 116 | chương 117 | chương 118 | chương 119 | chương 120

chương 121 | chương 122 | chương  123 | chương 124 | chương 125 | chương 126

chương 127 | chương 128 | chương 129 | chương 130 | chương 131

chương 132 | chương 133 | chương 134 | chương 135

chương 136 | chương 137 | chương 138

chương 140 | chương 141

chương 142

chương 143 | chương 144

chương 145 | chương 146 | chương 147

chương 148 | chương 149 | chương  150 | chương 151

chương 152

PN

—HOÀN—